Stichting Emmaus Nederland
Op deze website vindt u informatie over de activiteiten en de organisatie van de verschillende Emmausgroepen in Nederland.
Ook is er meer te lezen over de doelstelling en de geschiedenis van de Emmausbeweging en haar (inter)nationale verbanden.

Emmaus Beeklaan
Op deze website vindt u informatie over de activiteiten en de organisatie van Emmaus Beeklaan te Den Haag.

Leger des Heils
Het Leger des Heils is een internationale organisatie waar "doen" centraal staat en gelooft dat álle mensen ertoe doen. Daarom helpen wij iedereen die hulp nodig heeft.

Kessler Stichting
De Kessler Stichting is al sinds 1912 een begrip in Den Haag. Vanaf dat jaar worden er dak- en thuislozen opgevangen, verzorgd en begeleid.

Welzogezond.nl
Welzogezond is een digitale zoek- en vindplek van de gemeente Den Haag op het gebied van Welzijn, Gezondheid en Zorg.

STEK
Stek, voor Stad en Kerk, is een dienstverlenende organisatie voor kerken en levensbeschouwelijke organisaties en richt zich op kwetsbare mensen in de stad.

Kringloop Holland
Aktief in de regio Den Haag
Ophaalafspraken: 070 - 389 57 24

Stichting Prime (geen Website)
Stationsweg 62, Den Haag 070 - 305 04 15
PRIME wil stigmatisering van vluchtelingen voorkomen en zet zich in voor een gezonde maatschappij ...

Weggeefwinkel (geen Website)
Genestetlaan 122, Den Haag 070 - 395 40 97
Als je bij de weggeef-winkel, aan de voorwaarden voldoet, mag je wat je nodig hebt gratis spullen meenemen.

Stichting LUNA
LUNA helpt bij het vinden van goede huisvesting en kan daarnaast voorzien in noodopvang en woonbegeleiding. Doelgroep: jongeren tussen 17 en 24 jaar zonder vast adres, zoals zwerfjongeren, jonge moeders en (ex) Ama’s.

Daklozenloket (geen Website)
Laan van Meerdervoort 55r; Den Haag 070 - 353 72 91
Cliënten en hulpverleners kunnen hier terecht voor vragen over onderdak en uitkering. Het loket is op werkdagen geopend van 11.00 tot 16.00 uur.